Ar­bets­dom­sto­len

Arbetsdomstolen har flyt­tat till­ba­ka till sina lo­ka­ler i Dom­sto­lar­na-hu­set i Böle.
Adres­sen är Ban­byg­gar­vä­gen 5, 00520 Helsing­fors
Läs om Ar­bets­dom­sto­lens upp­gif­ter