Työ­tuo­miois­tuin

Työ­tuo­miois­tuin kä­sit­te­lee työ­eh­to- ja vir­kaeh­to­so­pi­mus­ten so­vel­ta­mi­ses­ta ja tul­kin­nas­ta joh­tu­vat rii­ta-asiat ja työ­rau­ha­rik­ko­muk­set.
Lue li­sää Työ­tuo­miois­tui­men teh­tä­vis­tä