Etusivu » Ratkaisut

Ratkaisut

 • Lakko
  Työrauha
  Työtaistelutoimenpide
  Uhkaus työtaistelutoimenpiteenä
  Valvontavelvollisuus
 • Kanteen peruutus
 • Alihankintasopimus
  Luottamusmiehen tietojensaantioikeus
  Työehtosopimuksen rikkominen
 • Lakko
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Työtaistelu
 • Kanteen peruutus
 • Luottamusmiehen siirtäminen toiseen työhön
  Luottamusmiessopimuksen rikkominen
  Työehtosopimuksen tieten rikkominen
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Luottamusmies
  Työsopimuksen päättäminen
  Työsuhteen ehtojen muuttaminen
  Valvontavelvollisuus
 • Palkkaus
  Työaika
  Virka- ja työehtosopimuksen tulkinta
 • Työvuoroluettelo
  Virkaehtosopimuksen rikkominen
  Virkaehtosopimuksen tulkinta
 • Kanteen peruutus
 • Luottamusmiehen tietojensaantioikeus
  Työehtosopimuksen rikkominen
  Työehtosopimuksen tulkinta
  Valvontavelvollisuus
 • Lakko
  Työnjohto-oikeus
  Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Työtaistelu
 • Tehtäväkohtainen palkanosa
  Virkaehtosopimuksen tulkinta
 • Lausuntoasia
  Sovellettava työehtosopimus
 • Ateriakorvaus
  Osapäiväraha
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Sairaus
  Sairausajan palkka
  Saman sairauden uusiutuminen
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Asian palauttaminen
  Työehtosopimuksen yleissitovuus
  Valitusasia
 • Lakko
  Työrauha
 • Lakko
  Työrauha
  Valvontavelvollisuus
 • Kanteen peruutus
 
Julkaistu 17.9.2013