Pääkäsittely R 95/17, 19.4.2018 kello 10.00

Julkaistu 19.4.2018

KANTAJA

Seppo Pohjoisaho

VASTAAJA

Valtiovarainministeriö

KUULTAVA

Puolustusvoimat

ASIA

Virkaehtosopimuksen tulkinta, tehtäväkohtainen palkanosa

Avainsanat

pääkäsittely